لیست پروژه ها

نام پروژه دسته بندیتعداد پیشنهادبودجه زمان باقی مانده
طراحی وبسایت انجمنی بر اساس تم وردپرس برنامه نویسی و طراحی سایت 1 20,000,000
ساخت فیلم آموزش زبان انگلیسی ترجمه انگلیسی 0 500,000